Vragen?
Bel ons op 0648971863
Geopend maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 21:00

  • Alle merken en type banden verkrijgbaar
  • Open van ma/vrij: 09.00-21.00 uur, za: 09.00-18.00 uur
  • 24/7 online breed assortiment banden te bestellen
  • Ruime voorraad banden op locatie aanwezig

De nieuwe band

De Nieuwe Band was een initiatief van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en van Agentschap NL (voorheen SenterNovem). Per 1 oktober 2010 is het programma overgedragen aan het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (www.ivdm.nl). De Nieuwe Band is een verzamelnaam voor alle autobanden die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Hierdoor zijn ze niet alleen veilig, maar ook zuinig en stil. De Nieuwe Band is niet een type band van een specifiek merk. Het kan elk type band zijn van elke fabrikant. Zolang hij maar uitblinkt op het gebied van veiligheid, zuinigheid en stilheid. De campagne ‘De Nieuwe Band’ heeft tot doel de verkeersveiligheid te vergroten en een reductie in CO2-emissie en geluid te behalen.

Een veilige, zuinige en stille band ofwel De Nieuwe Band is elke band die voldoet aan de toekomstige EU-normen voor natte grip (veilig), rolweerstandcoëfficiënt (zuinig) en rolgeluidemissie (stil). Deze banden zijn al grotendeels op de markt en scoren op de drie onderdelen beter dan gemiddeld, er is dus geen sprake van 1 nieuw ontwikkelde band. De RDW stelt met metingen vast hoe banden van verschillende merken scoren op veilig, zuinig en stil. Alle meetgegevens worden vermeld op een bandenlijst.

Criterium veilig
Criterium zuinig
Criterium stil
Waar kun je De Nieuwe Band kopen?
Is De Nieuwe Band duurder dan andere banden?
Overzichten van banden aangemerkt als "de nieuwe band"

Criterium veilig

Hoe meer grip een band heeft, hoe korter de remweg en hoe beter de wegligging. Beide zorgen voor meer veiligheid. Momenteel is er geen wettelijke norm voor de minimale grip die banden moeten hebben. Gezien het belang daarvan gaat de EU een minimumnorm introduceren. Die wordt gebaseerd op de grip van een band op een nat wegdek, de zogenoemde ‘wet grip index’. Hoe hoger de index (weergegeven in procenten), hoe beter de grip op nat wegdek en des te korter de remweg van het voertuig. De EU gaat minimumwaarden voor deze index voorschrijven. De RDW voert de metingen uit voor het bepalen van de wet grip index van banden voor de bandenlijst.

Criterium zuinig

Iedere band heeft een zekere weerstand tegen rollen. Hoe hoger die rolweerstand, des te hoger de benodigde kracht om dóór te rollen en des te hoger daardoor het brandstofverbruik. Een goede indicator voor deze eigenschap van een band is de rolweerstandcoëfficiënt. Die coëfficiënt geeft het verband tussen het gewicht dat de band moet dragen en de benodigde kracht om hem te laten rollen. Hoe hoger de coëfficiënt (weergegeven in promille), des te hoger het brandstofverbruik. De EU gaat minimumnormen voor de rolweerstandcoëfficiënt voorschrijven. Banden die voldoen aan de kwaliteitseisen van De Nieuwe Band hebben een relatief lage rolweerstand. Zo bespaart de automobilist tot wel 3 % op zijn brandstofverbruik en dat zorgt voor een evenredig lagere CO2-uitstoot. De RDW voert de metingen uit voor het bepalen van de rolweerstandcoëfficiënt van banden voor de bandenlijst.

Criterium stil

Het verkeer in Nederland is een bron van geluidshinder. Het rollen van banden over asfalt produceert geluid. Dat rolgeluid vormt een aanzienlijk deel van het geluid dat een voertuig maakt. Vanaf zo’n 40 à 60 km/u  (afhankelijk van voertuig en wegdek) is het rolgeluid de overheersende geluidsbron. Er zijn op dit moment al  EU-normen voor rolgeluid, maar die zijn nog niet echt streng zodat het voor fabrikanten gemakkelijk is eraan  te voldoen en zelfs om ze te overtreffen. De EU gaat die normen daarom aanscherpen. Het rolgeluid wordt  weergegeven in decibel. Hoe hoger deze waarde, hoe meer rolgeluid een band maakt. Als iedereen in de toekomst overstapt op De Nieuwe Band neemt het verkeerslawaai af met 2 tot 3 decibel. Dit is een halvering van het lawaai. De RDW voert de metingen uit voor het bepalen van de rolgeluidemissie van banden voor de bandenlijst.

Waar kun je De Nieuwe Band kopen?

De Nieuwe Band is verkrijgbaar bij autobedrijven en bandenspecialisten. Het zijn banden die nu al aan de  verwachte Europese richtlijn van 2012 voldoen en die nu al grotendeels verkrijgbaar zijn. Daarmee scoren ze  beter dan gemiddeld op de onderdelen veilig, zuinig en stil en behoren ze tot de beste banden.

Is De Nieuwe Band duurder dan andere banden?

Het zijn banden die nu al bij garagebedrijven en bandenspecialisten verkrijgbaar zijn. Het bijzondere is dat ze al aan de Europese richtlijn van 2012 voldoen. De prijzen zijn gemiddeld niet hoger. Banden onderling variëren echter in prijs. De kosten van een band hangen af van merk, type en maat.

Overzichten van banden aangemerkt als "de nieuwe band"

Zomerbanden Winterbanden All seasonsbanden Bestelwagen

De bandenlijsten helpen de consument en bedrijven om duurzaam in te kopen. Vanwege de naderende introductie van de Europese etikettering van banden (vanaf 2012, volgens Verordening (EG) 1222/2009), waarin meetgegevens van banden op de aspecten natte grip, rolweerstand en geluid al zijn verwerkt, heeft de Nederlandse overheid besloten te stoppen met het zelfstandig uitvoeren van bandenmetingen. Als gevolg hiervan zullen de bandenlijsten op de website www.kiesdenieuweband.nl  vanaf zomer 2010 niet meer worden geactualiseerd.  Of en hoe de bandenlijsten beschikbaar blijven is momenteel nog niet duidelijk.

Onderstaand   ziet u een voorbeeld van het nieuwe EG-bandenlabel. Een soortgelijke etikettering wordt al geruime tijd gebruikt voor huishoudtoestellen zoals was- en vaatwasmachines.

eg-bandenlabel

* Inbegrepen zijn banden voor personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens.

Meer informatie over de nieuwe verordening met bijbehorende FAQ’s is beschikbaar bij de European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association(ETRMA).